Duurzaamheid

Met onze producten beschermen we elke dag de voeten van duizenden hardwerkende professionals. Maar we dragen ook verantwoordelijkheid voor een groter geheel. Van de materialen die we selecteren voor onze producten tot de partners met wie we samenwerken; het zijn de dagelijkse keuzes die we maken, groot én klein, waarmee wij een positieve impact kunnen maken.

Ons duurzaamheidsverslag

Met trots presenteren wij ons eerste duurzaamheidsverslag! Sinds 2019 ligt de focus van Allshoes op het verduurzamen van onze producten en bedrijfsvoering. In dit duurzaamheidsverslag delen wij alles wat wij (tot nu toe) bereikt hebben op het gebied van o.a. CO2 reductie, circulariteit, en het verbeteren van arbeidsomstandigheden binnen de keten. We delen niet alleen onze resultaten, maar schetsen ook ambitieuze doelstellingen voor de komende jaren.

Meer weten over hoe Allshoes een positieve voetafdruk achterlaat?

Lees het verslag


 

Onze duurzaamheidsstrategie

Duurzaamheid betekent voor ons dat wij oog hebben voor mens en milieu. Onze strategie is dan ook tweeledig: enerzijds zetten wij ons in om de milieu impact van onze activiteiten te reduceren, anderzijds willen we een positieve bijdrage leveren aan mens en samenleving. Hierbij staan we voor belangrijke uitdagingen: de transitie naar een circulaire economie, de reductie van CO2 en het vergroten van transparantie in de productieketen. Voor ieder van deze uitdagingen hebben wij een ambitieuze doelstelling opgesteld. 

 

Doelstellingen voor 2025

 

Wij werken met vijf duurzaamheidsstrategieën. Door deze te volgen en continue aan te scherpen zijn wij ervan overtuigd dat we in 2025 onze ambities en duurzaamheidsdoelstellingen zullen behalen. Deze strategieën zijn:

Better materials & design

         

Wij prioriteren milieuvriendelijke en/of recyclede materialen in onze producten en ontwerpen schoenen volgens de principes van de circulaire economie.

      

Sustainable operations

         Wij gaan efficiënt om met grond- en hulpstoffen en proberen afval en vervuiling te voorkomen.

Close the loop

        Wij zorgen ervoor dat de grondstoffen, gebruikt voor de productie van onze veiligheidsschoenen, niet verloren gaan maar brengen deze terug de keten in middels inzameling, ontmanteling en recycling van gebruikte schoenen.

Supporting people

        Onze activiteiten hebben een positieve impact op het welzijn van onze stakeholders.

Driving change

        Wij streven naar continue vooruitgang. Middels samenwerking, durf en volharding zorgen wij voor verbinding en stimuleren wij duurzame innovatie.

Circular Footwear Alliance

Allshoes is mede-oprichter van de Circular Footwear Alliance (CFA). Onze ambitie is helder: geen afval meer door behoud van grondstoffen. We hebben in samenwerking met een aantal andere partijen de handen ineengeslagen voor een groter doel: een duurzame toekomst in een circulair systeem voor werk- en veiligheidsschoenen. Samen zorgen we voor voldoende schaalgrote om een circulair systeem écht te laten werken in de praktijk.

Let’s make a positive footprint

Door gebruikte werk- en veiligheidsschoenen te verzamelen, ontmantelen en recyclen zorgt de CFA ervoor dat zoveel mogelijk grondstoffen worden teruggewonnen. Na inname van gebruikte werkschoenen worden deze volledig gedemonteerd, op materiaal gesorteerd en vermalen. Een deel van de gerecyclede grondstoffen kan gebruikt worden voor het produceren van andere producten. Zo voorkomen we dat grondstoffen uitgeput raken, verminderen we water- en energieverbruik, reduceren we de uitstoot van broeikasgassen en helpen we afval de wereld uit.

Partner worden? Bijdragen aan een circulaire economie? Word partner! De CFA maakt het makkelijk om werk- en veiligheidsschoenen te verzamelen. Bestel de speciale inzamelboxen direct via www.cfalliance.eu.