Duurzaamheid

Allshoes Safety Footwear is de grootste op het gebied van veiligheidsschoenen in de Benelux; jaarlijks verkopen we meer dan een half miljoen paar veiligheidsschoenen en daar zijn we trots op. Als marktleider vinden we het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen in het leefbaar houden van onze samenleving. In ons geval zit de voornaamste uitdaging in de belasting van het milieu die we veroorzaken met het verkopen van al die schoenen. We bieden veiligheid en bescherming aan hardwerkende professionals en dat willen we de aarde ook geven.

Volledig circulair in 2025

Wij beloven er alles aan te doen om in 2025 volledig circulair te zijn, met duurzame en verantwoorde schoenen. Ons doel is om schoenen te laten produceren met de laagst mogelijke footprint en volledig in lijn met de principes van een circulaire economie. We schakelen met iedereen in onze keten om dat te bereiken – van grondstoffenleverancier tot eindgebruiker. Dat is een ambitieus doel. We zijn daar nu nog niet, maar we nemen wel iedere dag belangrijke stappen om dat doel te bereiken. De overgang naar circulair ondernemen is de enige manier waarop we onze planeet leefbaar kunnen houden. Voor nu en voor later.

Hiermee leggen we onszelf een grote uitdaging op, die impact zal hebben op ons assortiment, business- en distributiemodel en de samenwerking met onze klanten. Deze uitdaging is er een die we niet in ons eentje aan kunnen gaan. Als industrie zullen we de handen ineen moeten slaan en transparant moeten communiceren voor een betere toekomst.

Onze stappen naar 2025

Hoe gaan we hiervoor zorgen? We zijn inzichtelijk aan het maken wat het gebruik en hergebruik van onze materialen voor impact heeft. Vervolgens kunnen we bewuste keuzes maken voor het gebruik van duurzame materialen en designs. Naast inzicht krijgen is advies geven een belangrijk onderdeel van circulariteit; wij zorgen ervoor dat de eindgebruiker het juiste advies krijgt voor de meest geschikte schoen voor zijn of haar werk en voor het onderhoud ervan. Op die manier kunnen we de levensduur van de veiligheidsschoenen verlengen. Maar na al dat harde werk gaat een schoen natuurlijk toch een keer stuk en moet hij worden vervangen. Wij nemen hem dan terug. Zo zorgen we ervoor dat schoenen niet zomaar worden weggegooid, maar zoeken we naar een zo hoogwaardig mogelijke toepassing voor de ingezamelde materialen.

Circular Footwear Alliance

Allshoes is mede-oprichter van de Circular Footwear Alliance (CFA). Onze ambitie is helder: geen afval meer door behoud van grondstoffen. We hebben met EMMA Safety Footwear en FBBasic de handen ineengeslagen voor een groter doel: een duurzame toekomst in een circulair systeem voor werk- en veiligheidsschoenen. Samen zorgen we voor voldoende schaalgrote om een circulair systeem écht te laten werken in de praktijk.

Let’s make a positive footprint

Door gebruikte werk- en veiligheidsschoenen te verzamelen, ontmantelen en recyclen zorgt de CFA ervoor dat zoveel mogelijk grondstoffen worden teruggewonnen. Na inname van gebruikte werkschoenen worden deze volledig gedemonteerd, op materiaal gesorteerd en vermalen. Een deel van de gerecyclede grondstoffen kan gebruikt worden voor het produceren van andere producten. Zo voorkomen we dat grondstoffen uitgeput raken, verminderen we water- en energieverbruik, reduceren we de uitstoot van broeikasgassen en helpen we afval de wereld uit.

Partner worden? Bijdragen aan een circulaire economie? Word partner! De CFA maakt het makkelijk om werk- en veiligheidsschoenen te verzamelen. Bestel de speciale inzamelboxen direct via www.cfalliance.eu.