Duurzaamheid

Met onze producten beschermen we elke dag de voeten van duizenden hardwerkende professionals. Maar we dragen ook verantwoordelijkheid voor een groter geheel. Van de materialen die we selecteren voor onze producten tot de partners met wie we samenwerken: het zijn de dagelijkse keuzes die we maken, groot én klein, waarmee wij een positieve impact kunnen maken.

ONZE DUURZAAMHEIDSVERSLAGEN

Sinds 2019 ligt de focus van Allshoes op het verduurzamen van onze producten en bedrijfsvoering. Sinds 2022 rapporteren wij naar de buitenwereld wat onze voorgang is. In ons eerste duurzaamheidsverslag deelden wij alles wat wij tot en met 2021 bereikt hebben op het gebied van o.a. CO2 reductie, circulariteit, en het verbeteren van arbeidsomstandigheden binnen de keten.

Met trots publiceren wij nu een update over 2022. Van het in kaart brengen van onze supply chain tot het lanceren van schoenen met meer dan 50% (weight based) gerecyclede grondstoffen - Je leest alles wat wij dit jaar bereikt hebben in onze duurzaamheidsupdate:


 

 

Onze duurzaamheidsstrategie

Duurzaamheid betekent voor ons dat wij oog hebben voor mens en milieu. Onze strategie is dan ook tweeledig: enerzijds zetten wij ons in om onze milieu-impact te reduceren, anderzijds willen we een positieve bijdrage leveren aan mens en samenleving.

Hierbij staan we voor belangrijke uitdagingen: de transitie naar een circulaire economie, de reductie van CO2 en het vergroten van transparantie in de productieketen. Voor ieder van deze uitdagingen hebben wij een ambitieuze doelstelling opgesteld:

 

Doelstellingen voor 2025

 1. Een circulair assortiment
  Wij integreren gerecyclede materialen in ons assortiment en ontwerpen onze producten zo dat deze een lange gebruiksduur hebben. Daarnaast werken wij aan ontwerpen die aan het eind van de levensduur gemakkelijk ontmanteld en weer gerecycled kunnen worden. Zo maken wij de cirkel rond.
   
 2. Een klimaatneutrale organisatie.
  Allshoes werkt aan het reduceren van onze voetafdruk. In 2025 moet dit geleid hebben tot een reductie van 30% in onze Scope 1 en 2 emissies (met 2018 als basisjaar). De resterende uitstoot zullen wij volledig compenseren met duurzame initiatieven.
   
 3. Een transparante keten
  Een verantwoorde keten is een transparante keten. In 2025 hebben wij al onze toeleveranciers in kaart gebracht; van onze eigen schoenenproducenten tot de leveranciers van onze grondstoffen. Vervolgens verduurzamen wij de hele keten samen met onze partners.

Wij werken met vijf pilaren om deze doelstelling te realiseren. Door deze te volgen en continue aan te scherpen zijn wij ervan overtuigd dat we in 2025 onze ambities en duurzaamheidsdoelstellingen zullen behalen. Deze pilaren zijn:

 

 

Better materials & design

         

Wij prioriteren milieuvriendelijke en/of gerecyclede materialen in onze producten en ontwerpen nieuwe schoenen volgens de principes van de circulaire economie. Zo hebben wij veiligheidsschoenen die voor meer dan 50% uit gerecyclede materialen bestaan!

Sustainable operations

         Wij gaan efficiënt om met grond- en hulpstoffen en proberen afval en vervuiling te voorkomen.

Close the loop

        Wij zorgen ervoor dat de grondstoffen, gebruikt voor de productie van onze schoenen, niet verloren gaan. Dit doen wij middels inzameling, ontmanteling en recycling van gebruikte veiligheidsschoenen.

Supporting people

        Onze activiteiten hebben een positieve impact op het welzijn van onze stakeholders. Niet alleen op onze eigen medewerkers, maar ook verder in de keten.

Driving change

        Wij streven naar continue vooruitgang. Middels samenwerking, durf en volharding zorgen wij voor verbinding en stimuleren wij duurzame innovatie.

Circular Footwear Alliance

Allshoes is mede-oprichter van de Circular Footwear Alliance (CFA). Onze ambitie is helder: geen afval meer door behoud van grondstoffen. We hebben in samenwerking met een aantal andere partijen de handen ineengeslagen voor een groter doel: een duurzame toekomst in een circulair systeem voor werk- en veiligheidsschoenen. Samen zorgen we voor voldoende schaalgrote om een circulair systeem écht te laten werken in de praktijk.

Let’s make a positive footprint

Door gebruikte werk- en veiligheidsschoenen te verzamelen, ontmantelen en recyclen zorgt de CFA ervoor dat zoveel mogelijk grondstoffen worden teruggewonnen. Na inname van gebruikte werkschoenen worden deze volledig gedemonteerd, op materiaal gesorteerd en vermalen. Een deel van de gerecyclede grondstoffen kan gebruikt worden voor het produceren van andere producten. Zo voorkomen we dat grondstoffen uitgeput raken, verminderen we water- en energieverbruik, reduceren we de uitstoot van broeikasgassen en helpen we afval de wereld uit.

Partner worden? Bijdragen aan een circulaire economie? Word partner! De CFA maakt het makkelijk om werk- en veiligheidsschoenen te verzamelen. Bestel de speciale inzamelboxen direct via www.cfalliance.eu.