Rechten van betrokkene

Als betrokkene van wie wij persoonlijke informatie houden, hebt u bepaalde rechten. Indien u wenst deze rechten uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar sophie.heering@allshoes.eu.

 U kunt ook de informatie gebruiken die verstrekt wordt in de Contactsectie hieronder. Om uw verzoek te verwerken, vragen we u om een geldig identiteitsbewijs voor verificatiedoeleinden. Uw rechten zijn als volgt:

 • Het recht om geïnformeerd te worden
  Als gegevensbeheerder zijn we verplicht om duidelijke en transparante over onze gegevensverwerkingsactiviteiten te verstrekken. Dit leveren wij u met dit Privacybeleid en alle gerelateerde berichten die we u kunnen sturen.
 • Het recht op toegang
  U kunt kosteloos een kopie aanvragen van de persoonsgegevens die we over u bewaren. Zodra we uw identiteit hebben geverifieerd en, indien relevant, de autoriteit van een externe aanvrager,  verlenen we toegang tot de persoonsgegevens die we over u bewaren, evenals de volgende informatie:

a)      De wetenschap of wij als gegevensbeheerder persoonsgegevens over u bewaren

b)      Het ontvangen van een omschrijving van de persoonsgegevens die bewaard worden en, indien toegestaan en praktisch, een kopie van de persoonsgegevens

c)      Geïnformeerd worden over het doel/de doelen waarvoor die persoonsgegevens verwerkt worden, en waar deze verkregen zijn

d)      Geïnformeerd worden of de persoonsgegevens aan iemand anders worden bekendgemaakt dan de oorspronkelijke ontvanger van de persoonsgegevens en, zo ja, de identiteit van die ontvangers

e)      Vragen dat uw persoonsgegevens worden overgedragen aan u of een derde partij in een machine leesbaar formaat (Word, PDF, enz.) (Hoewel dergelijke verzoeken alleen kunnen worden ingewilligd als de persoonsgegevens in kwestie

1.      verstrekt zijn door de betrokkene aan het bedrijf

2.      automatisch verwerkt worden

f)       Als de persoonsgegevens worden gebruikt om geautomatiseerde beslissingen over u als betrokkene te nemen (bijv. profilering), te horen krijgen welke logica het systeem gebruikt om die beslissingen te nemen en om te verzoeken om menselijke tussenkomst om dergelijke geautomatiseerde beslissingen te negeren.

g)      Wanneer uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie, hebt u het recht om geïnformeerd te worden over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de AVG met betrekking tot de overdracht

 • Als er uitzonderlijke omstandigheden zijn waardoor we kunnen weigeren de informatie te verstrekken, lichten we deze toe. Als verzoeken lichtzinnig of frustrerend zijn, hebben we het recht deze te weigeren. Als het beantwoorden van verzoeken waarschijnlijk extra tijd of onredelijke kosten met zich meebrengt (waaraan u mogelijk moet voldoen), stellen wij u hiervan op de hoogte.
 • Het recht op rectificatie
  Als u van mening bent dat wij beschikken over onjuiste of onvolledige persoonlijke informatie over u, kunt u uw recht uitoefenen om deze gegevens te corrigeren of aan te vullen. Dit kan gebruikt worden met het recht tot het beperken van de verwerking om te garanderen dat onjuiste/onvolledige informatie niet verwerkt wordt totdat deze gecorrigeerd is.
 • Het recht op uitwissing (het ‘recht om vergeten te worden’)
  Als er geen dwingende wettelijke basis of rechtmatige reden blijft bestaan voor het verwerken van persoonsgegevens, kunt u ons verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen. Dit omvat persoonsgegevens die mogelijk onrechtmatig verwerkt zijn. We zullen alle redelijke maatregelen nemen om uitwissing te garanderen.
 • Het recht om verwerking te beperken
  U kunt ons vragen om te stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens. We zullen de gegevens dan nog steeds bewaren, maar deze niet verder verwerken. Dit recht is een alternatief op het recht tot uitwissing.  Als een van de volgende voorwaarden van toepassing is, kunt u het recht uitoefenen om de verwerking te beperken:

a) De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist
b) De verwerking van de persoonsgegevens is onwettig
c) We hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor het verwerken, maar de persoonsgegevens zijn vereist als onderdeel van een juridische procedure
d) Het recht tot het maken van bezwaar is uitgeoefend en de verwerking wordt beperkt in afwachting van een beslissing over de status van de verwerking.

 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
  U kunt verzoeken dat uw set persoonsgegevens overgedragen wordt naar een andere gegevensbeheerder of -verwerker, mits geleverd in een algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat. Dit recht is alleen beschikbaar als de oorspronkelijke verwerking op basis van toestemming geschiedde, de verwerking geautomatiseerd is en als de verwerking op basis is van het nakomen van een contractuele verplichting.
 • Het recht tot het maken van bezwaar
  U hebt het recht tot het maken van bezwaar van de verwerking van uw gegevens waar

a)       De verwerking gebaseerd is op gerechtvaardigd belang

b)       De verwerking voor marketingdoeleinden is

c)       De verwerking ten behoeve van wetenschappelijk of historisch onderzoek is; of

De verwerking geautomatiseerde besluitvorming en profilering omvat.