Adviseer uw klanten op de juiste wijze over inlegzolen van Redbrick en Grisport!

22 januari 2020

Persoonlijke aanpassingen aan veiligheidsschoenen komen vaker voor dan gedacht. Ongeveer 10 % van de dragers heeft een aangepaste werkschoen nodig, bijvoorbeeld door het gebruiken van een (semi-)orthopedische inlegzool.

Alle veiligheidsschoenen van Allshoes zijn CE-gecertificeerd. De standaard inlegzool is een onlosmakelijk onderdeel van de schoen omdat deze wordt meegenomen in de test die ten grondslag ligt aan afgifte van de CE-certificering. Wanneer een inlegzool verwijderd of vervangen wordt is het schoeisel niet meer conform. Daarmee vervalt de conformiteit en dus in principe de certificering, bijvoorbeeld doordat de antistatische geleiding wordt verstoord of door een verandering in de pasvorm.

Om te voorkomen dat de CE-certificering van een veiligheidsschoen komt te vervallen is het van belang dat een vervangende inlegzool gecertificeerd is in combinatie met de veiligheidsschoen die gedragen wordt. Dit staat beschreven in de Europese wetgeving omtrent PBM, die sinds april 2018 van kracht is. Specifiek gaat het hier om de PBM verordening 2016/425. In deze verordening staat een aantal bepalingen die van belang zijn op het toepassen van inlegzolen in veiligheidsschoenen:

Artikel 12:      Alle marktdeelnemers die een rol vervullen in de toeleverings- en distributieketen moeten passende maatregelen nemen om te waarborgen dat zij uitsluitend PBM op de markt aanbieden die conform zijn met deze verordening. Deze verordening moet zorgen voor een duidelijke en evenredige verdeling van de verplichtingen overeenkomstig de rol van alle marktdeelnemers in de toeleverings- en distributieketen.

Artikel 14:      De fabrikant, die op de hoogte is van de details van het ontwerp- en productieproces, is het best geplaatst om de conformiteitsbeoordelingsprocedure uit te voeren. De verplichting tot conformiteitsbeoordeling moet daarom uitsluitend op de fabrikant blijven rusten.

Artikel 19:      Wanneer een marktdeelnemer een PBM onder zijn eigen naam of merk in de handel brengt of een product zodanig wijzigt dat de conformiteit met de eisen van deze verordening in het gedrang kan komen, moet hij als fabrikant worden beschouwd en de verplichtingen van de fabrikant op zich nemen.

(bron: Publicatieblad van de Europese Unie)

Allshoes heeft de verantwoordelijkheid genomen om voor zowel Redbrick als Grisport inlegzolen te ontwerpen die in combinatie met veiligheidsschoenen van hetzelfde merk voldoen aan de eisen conform de CE-certificering.

Bekijk hier ons assortiment aan inlegzolen. Deze inlegzolen bieden de eindgebruiker de benodigde extra ondersteuning en zorgen voor een groter draagcomfort. Geef uw klant het juiste advies en handel volgens de laatste verordening!

Voor meer informatie of persoonlijk advies kunt u telefonisch contact opnemen via +31 (0)72 540 27 16 of een e-mail sturen naar info@allshoes.eu.